Amputations- och Protesregistret
Registerkategori: Rörelseorganen • Certifieringsnivå: 3
BOA-registret – Bättre Omhändertagande av patienter med Artros
Registerkategori: Rörelseorganen • Certifieringsnivå: 2
Uppföljningsprogram för barn med CP – CPUP
Registerkategori: Barn, obstetrik och gynekologi • Certifieringsnivå: 1
Riksfot
Registerkategori: Rörelseorganen • Certifieringsnivå: 3
Svenska fotledsregistret
Registerkategori: Rörelseorganen • Certifieringsnivå: 2
Svenska frakturregistret – SFR
Registerkategori: Rörelseorganen • Certifieringsnivå: 3
RIKSHÖFT – Nationellt kvalitetsregister för höftfrakturpatienterna och deras behandling
Registerkategori: Rörelseorganen • Certifieringsnivå: 1
HÖFTPROTES
Svenska Ledprotesregistret ( Tidigare Svenska Höftprotesregistret)
Registerkategori: Rörelseorganen • Certifieringsnivå: 1
KNÄPROTES
Svenska Ledprotesregistret (Tidigare Svenska knäprotesregistret)
Registerkategori: Rörelseorganen • Certifieringsnivå: 1
KORSBANDSSKADA
Svenska korsbandsregistret. Registerkategori: Rörelseorganen •Certifieringsnivå: 2
ORTOPEDI BARN
Svenskt Pediatriskt Ortopediskt Qvalitetsregister, SPOQ
Registerkategori: Rörelseorganen • Certifieringsnivå: 3
RYGGKIRURGI
Svenska ryggregistret – SWESPINE
Registerkategori: Rörelseorganen • Certifieringsnivå: 1
SKULDER- OCH ARMBÅGS­KIRURGI
Svenska skulder- och armbågsregistret
Registerkategori: Rörelseorganen • Certifieringsnivå: 2